Ga naar de homepage van ATC Kadoelen

AFMELDEN

Betalen en opzeggen

De contributie en inschrijfgeld moet worden voldaan bij aanmelding als nieuwe lid of met een machting voor automatische incasso.
Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op onze ING rekening NL02 INGB 0004976472 t.n.v. atc Kadoelen met opgave van uw naam en geboortedatum of factuurnummer.
Of contant bij aanmelding bij de Ledenadmninstratie.

Leden ontvangen begin februari een factuur voor het betalen van de contributie. 

Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk en aangetekend of per email als uw emailadres bekend is bij de ledenadministratie, voor 1 december van elk jaar.

Info New or Forgotten?