Ga naar de homepage van ATC Kadoelen

Vrijspelen bij ATC Kadoelen

  • Het speelseizoen is van 1 april tot 31 maart van het volgend jaar.
    Het lidmaatschap is van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
  • Senioren en junioren/aspiranten met senioren- speelrecht kunnen alle dagen van de week onbeperkt spelen (via een afschrijfsysteem) van 09.00 tot 23.00 uur.
  • Junioren (11 t/m 16 jaar) hebben speelrecht van 09.00 uur tot 18.00 uur.
  • Aspiranten (tot 10 jaar) hebben speelrecht van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

De banen worden gereserveerd met een afhangsysteem.
De banen kunnen door het bestuur worden gereserveerd voor verenigingsactiviteiten, deze banen zijn dan niet beschikbaar voor vrij spelen.

Leden hangen de speelpas op de te gebruiken baan op de juiste tijd of als de baan bezet is op de aansluitende tijd. 

Klik hieronder op Afschrijf reglement voor de spelregels,

Afschrijf reglement 2019

Lees hier het afschrijf reglement.

Contributie 2019.

Contributie voor het lidmaatschap van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Contributie 2019  (ex. inschrijfgeld € 12,00 voor nieuwe leden)

 Senioren  geboren in 1999 of eerder  € 185,00
 Senioren  geboren in 2000 of 2001  € 140,00
 Studenten   geboren in 2001 of eerder  € 140,00
 Junioren  geboren in 2002 t/m 2007  €  95,00
 Aspiranten  geboren in 2008 of later  €  55,00

 
Actie* lidmaatschap 2018 vanaf  1 december 2018
met speelrecht tot 1 april 2019.
inclusief inschrijfgeld van € 12,00.
 

Bij aanmelding na 1 december  2018 bent u automatisch lid voor 2019 en is er voor 
1 maart 2019 de contributie 2019 verschuldigd.

 Senioren  geboren in 1998 of eerder  € 35.00
 Senioren  geboren in 1999 of 2000  € 30,00
 Studenten  met een geldige studentenkaart  € 30,00
 Junioren  geboren in 2001 t/m 2006  € 25,00
 Aspiranten  geboren in 2007 of later  € 20,00

Studenten moeten bij aanmelden een kopie van de studentenkaart mailen naar ledenadministratie@atckadoelen.nl 

Betaling van de contributie op IBAN; NL02INGB0004976472 t.n.v. ATC Kadoelen Amsterdam.

Na aanmelding ontvangt u een factuur voor de contributie, na ontvangst van uw betaling en uw pasfoto krijgt u de speelpas thuisgestuurd. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd, opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail voor 1 december 2019.

Klik hier voor: Aanmelden met het inschrijfformulier.
 

Familiekorting:
Familiekorting wordt toegepast voor Junioren en Aspiranten die met een Senior-lid op één adres wonen.
Ouder(s) (leden) betalen voor een jeugdlid € 17,50 contributie per jaar er is dan geen korting bij automatisch incasso.

U kunt een machtiging voor automatisch incasso geven op het inschrijfformulier.

Voor meer info via e-mail: ledenadministratie@atckadoelen.nl
Schriftelijk: Postbus 35, 1120 AA  Landsmeer.

Als u de contributie heeft voldaan en een pasfoto heeft ingeleverd ontvangt u uw speelpas thuis.
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail vóór 1 december 2018.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Info New or Forgotten?