Ga naar de homepage van ATC Kadoelen

SPEELRECHT en AFHANGEN

Speelrecht

Senioren - dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur

Junioren - dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur

Aspiranten - maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur

De minimale speeltijd voor een enkelspel is 30 minuten en voor een dubbelspel 45 minuten.

Spelen kan alleen als u in het bezit bent van een geldige KNLTB-lidmaatschapspas.

Afhangen

  • Plaats u pasje bij het juiste baannummer en op de juiste begintijd op het bord.
  • Als u een dubbel speelt, plaatst u twee pasjes op de volgende rij.
  • Voor het geldig afhangen van een baan hangen er voor een enkelpartij 2 pasjes en voor een dubbelpartij 4 pasjes op het bord.
  • Indien alle banen bezet zijn, kunt u een baan afhangen op volgorde van de verstreken speeltijden (gravel óf red-courts). Wij maken geen onderscheid in gravel of red-courts banen voor het afhangen. U kunt dus niet een gravelbaan afhangen als op basis van de verstreken speeltijd een red-court baan eerder moet worden afgehangen.
  • U kunt alleen op een aansluitend tijdstip een baan afhangen, m.a.w. het is niet mogelijk om een baan een uur van te voren af te hangen.
  • Het is niet toegestaan om uw pasjes te verhangen als u al op de baan staat om zo uw speeltijd te verlengen.

Instuif / Wilde Mix / Competitie / Toernooien

  • Tijdens de verenigingsactiviteiten blijft er minimaal één baan beschikbaar voor recreanten cq vrijspelen.
  • Het bestuur kan hierop een uitzondering maken tijdens zeer drukke competitiedagen of tijdens toernooidagen. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld per e-mail.
  • Leden die meespelen met een verenigingsactiviteit kunnen niet tegelijkertijd afhangen voor de vrijspeelbaan.

Afhang reglement

Hier kun je de volledige spelregels voor afhangen lezen.

STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Statuten

Klik om de statuten in PDF-formaat te downloaden.

Huishoudelijk reglement

Bardiensten

Seniorleden moeten twee keer per jaar een bardienst doen.

Ieder seniorlid van 21 t/m 74 jaar is verplicht 2 keer per jaar op een doordeweekse avond, of in het weekend overdag een bardienst te draaien. Je kan dit zelf inplannen op de beschikbare dagen.
We gaan er voor zorgen dat je nooit alleen staat, altijd met z'n tweeën.

Als je geen bardienst kan of wil doen dan kan de bardienst worden afgekocht tegen betaling van 20 euro per dienst.

Kijk voor meer informatie en uitleg op de pagina "Bardienst"

Het Bestuur en Team Bardienst.

Privacy voorwaarden 25 mei 2018

In de privacyvoorwaarden is vastgelegd hoe en waarvoor de persoonsgegevens van onze leden worden gebruikt en opgeslagen.

Info New or Forgotten?